Miljø og kvalitet

Haraldstad er en pådriver for det grønne skiftet. Vi jobber både for å redusere negativ påvirkning på omgivelsene fra vår egen virksomhet, og hjelpe kundene våre å nå sine miljømål.

 

Haraldstad har sentral godkjenning for ansvarsrett

› Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Miljøsanering i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

› Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Landskapsutforming i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1

› Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2

› Utførelse av Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2

 

Miljøfyrtårn

I 2020 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi jobber for å kontinuerlig å ha fokus på hvordan ivareta klima-, miljø og arbeidsmiljø på en god måte.

Vi er godkjent som lærebedrift av yrkesopplæringsnemnda, medlem av Maskinentreprenørenes forbund (MEF), og godkjent som leverandør i StartBANK.

 

StartBANK er en database som betyr at leverandørene i bygg- og anleggsbransjen slipper å levere samme dokumentasjon gang på gang. Informasjon blir hentet fra offentlige registre, blant annet Skatteetaten. StartBANK blir stadig viktigere både for leverandører og byggherrer.